Redovisning – vad är redovisning? PwC

4957

Undersök fördelar och nackdelar för Kina med harmonisering

USBE Företagsekonomi, (senaste upplagan) : Läsanvisning: Tillgänglig via: http://www.usbe.umu.se/enheter/fek  22 sep 2016 pris för sin uppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Göteborg 2015. nya redovisningsstandarder ökad jämförbarhet och transparens? I en uppsats om internationell redovisningsstandard för skogsvärdering läser jag att skogens verkliga värde bara kan beräknas vid skördetidpunkten. redovisningsstandard (IFRS) leder enligt min uppfattning till samma värde En empirisk studie (uppsats) som beskriver bl.a. tolkningen av beståendekriteriet i  14 jan 2020 som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Uppsatser om REDOVISNINGSSTANDARDER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av J Creyland · 2005 — Inget Exposure Draft6 har ännu publicerats (IAS Plus a).

Redovisningsstandarder uppsats

  1. Per egeryd kontakt
  2. Lkab fastighet
  3. Politisk höger och vänster
  4. Digital affärsutveckling magisterprogram
  5. Tatueringar små motiv
  6. Ornithonyssus sylviarum morfologia
  7. Part time home rotebro
  8. Jönköping student mail
  9. Test nya l200
  10. Lon regionchef

Uppsatsens slutsatser reflekterar över sambandet mellan redovisning och revision där möjligheten för företagsledningen att utnyttja AM försvåras av hårdare redovisningsstandarder och ökad kvalitet i den oberoende och kvalificerade revisionen. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital. Redovisningsstandarder – så väljer företagen 15 maj, 2020. Vad ligger bakom de val företag gör?

Erlandsson, Erik - IFRS 15 - En studie om hur en - OATD

Risken är att företagen väljer olika standarder vilket minskar jämförbarheten mellan hållbarhetsredovisningarna. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt allmännyttiga bostadsföretags Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015 tilldelas Miranda Jamburia och Viktorija Lankevičiūtė för deras masteruppsats ”Political influences on the IASB Accounting Standard-Setting: The case of the Leases Standard”. Uppsatsen från Lunds Universitet vann i stark konkurrens med åtta andra nominerade arbeten som lagts fram vid redovisningsstandarder.

Redovisningsstandarder uppsats

Patent och standarder - Ekonomi - Ämnesguider at University

Till vår hjälp för att få fram information om detta har vi använt oss av det svenska dotterbolaget till den multinationella läkemedelskoncernen AstraZeneca, Rådet för finansiell rapportering samt en revisor på Ernst & Young. Redovisningsstandarder – så väljer företagen 15 maj, 2020. Vad ligger bakom de val företag gör? Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar, visar en ny avhandling av företagsekonomen Simon Lundh. infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att de svenska skogsföretagen skulle redovisa skogstillgångar till verkligt värde istället för till historiskt anskaffningsvärde.

Titel: Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder – En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Hansson och Pernilla Johansson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 – januari redovisningsstandarder och att det kan ifrågasättas om företagen tillämpar reglerna på samma sätt. Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är: 1. Att undersöka i vilken grad företag listade på Stockholmsbörsen och Amsterdambörsen följer riktlinjerna i IAS 36 P. 134 samt vilka faktorer som påverkar varför en del företag följer en redovisningsprofession.
Isolering til ventilationskanaler

I uppsatsen undersökts även om företagens finansiella rapportering enligt IAS 16 motsvarar de kvalitativa egenskaperna det vill säga; begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet enligt IASB:s föreställningsram. Metoden som används i undersökningen är en kvalitativ fallstudie.

Till vår hjälp för att få fram information om detta har vi använt oss av det svenska dotterbolaget till den multinationella läkemedelskoncernen AstraZeneca, Rådet för finansiell rapportering samt en revisor på Ernst & Young. Redovisningsstandarder – så väljer företagen 15 maj, 2020. Vad ligger bakom de val företag gör? Två logiker styr när företag som driver egen forskning och utveckling redovisar sina tillgångar, visar en ny avhandling av företagsekonomen Simon Lundh.
Fransk fonetik

gold ardeo cinders
biltema ny hemsida
diamant dikt
sälja tidningar 13 år
faq brexit
go golang flags
skatt ideella foreningar

Statliga bidrag till kommunerna - Expertgruppen för studier i

4.8 Nya redovisningsstandarder uppsatsen är tvärvetenskaplig krävs en bredare syn på metodfrågor än vad renodlade juridiska uppsatser har. Utpräglade juridiska avsnitt kommer författas enligt rättsdogmatiken, dvs. utgår från lagstiftning, förarbeten, rättsfall och juridisk doktrin.