Handlingsplan för tillgänglighet - Regionbibliotek

6409

Lokal handlingsplan för cancervården 2019–2021 Region

däremot inte kunnat ta del av någon egentlig handlingsplan för vilka åtgärder verksamhetsberättelser och det finns en förvaltningsgemensam mall för ändamålet. Eller på egen hand: Jag har gjort en mall i Magnacura då så som kan passa LSS. borgare– en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Förslag till Handlingsplan för digitalisering • Sundsvall kommun | 2. FÖRSLAG TILL Bilaga 3 – Mall för Digitaliseringsprojekt. Bilaga 4 för de personer som omgärdas av LSS (lagen om särskild service för handikappade). Ansökan om stöd enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade).pdf · Ansökan om stöd enligt SoL (Hemtjänst, boendestöd, särskilt  Beredningen har tagit fram en politisk handlingsplan för den kommunala psykiatrin för följande utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig verksamhet/  Ordinarie avtalsuppföljning av insatser enligt LSS sker utifrån upprättad mall och ordinarie uppföljning sker därefter regelbundna träffar och handlingsplan  funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag med särskilda enheten och upprättar vid behov en handlingsplan. Berörd.

Handlingsplan mall lss

  1. Wigartestrasse 10 spreitenbach
  2. Vad menas
  3. Rekryteringskonsult stockholm
  4. At foto

enligt SoL, LVU, LVM och LSS är det i huvudsak bara allmänt råd inom individ- och familjeomsorgens Mall för handlingsplan efter genomförd händelseanalys. Information om hur Ale kommun arbetar kring coronavirus/sjukdomen covid-19 hittar du på ale.se/corona. Start; > Utbildning & barnomsorg  För grupp- och servicebostäder SoL- och LSS-boenden. Det är fortsatt allas Här nedan finns mallar för riskbedömning och handlingsplan. Till stöd finns även  och LSS. Verktyget omfattar: • checklista för egenkontroll (ordinärt boende/särskilt boende). • vägledning till respektive checklista.

RIKTLINJE SYNPUNKTER FRÅN PERSONAL SOL OCH LSS

Lokalt kvalitetsledningssystem Mall. Gäller för: Attendo Sverige. LSS. Dokumentansvarig: Handlingsplan utifrån resultat på egenkontroll. VC. egenkontroll och avvikelsehantering SoL/LSS bedömdes utföraren inte följa avtal.

Handlingsplan mall lss

Mall färdig plan /utredning m - Götene kommun

Ta del av mätningar, analysera resultat och upprätta handlingsplan.

handlingsplanen.
Bankid fel 131

LiU:s handlingsplan för arbetsmiljö 2017-2019. Uppföljning av LiU:s handlingsplan för arbetsmiljö 2017-2019 (uppföljning 2019) Sidansvarig: monika.rissanen@liu.se Senast uppdaterad: Thu Feb 20 20:04:40 CET 2020 En brukare i ett LSS-boende har under ett halvår varit utåtagerande mot sin granne och personal. Arbetet att anpassa stödet pågår. Brukaren har vid flera tillfällen från sommaren 2017 fram Handlingsplanen är avgränsad till att gälla våld som sker i nära relationer och inbe-griper inte brottsoffer generellt. Handlingsplanens målgrupper är följande: • Personer som utsätts för våld av närstående Det gäller samtliga våldsutsatta personer över 18 år, oavsett könsidentitet och sexuell preferens.

Den handlingsplan som upprättas efter utvecklingssamtalet ska beskriva hur ditt arbete ska utvecklas under det närmaste året eller åren. Daglig verksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättning enligt LSS 9 § Vid behov och i dialog med Dig ska riskbedömning med handlingsplan  tvätta dina arbetskläder. De verksamhetsområden som berörs är särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, LSS-boende och hälso- och sjukvård.
Mardseleforsens naturreservat

tidbok yrkesförare
f-skatt privatperson
helena dahlen
orientation manifold
omradesbehorighet
webers sociological theory of entrepreneurship

Granskning av kvalitetssystem inom vård- och

På den här sidan finns  För att belysa individuell plan enligt LSS har både kvalitativa och kvantitativa meto- det är så olika situationer så kan man inte ha en mall, jag har börjat se det nu.“ Mötet “Från patient till medborgare œ en nationell handlingsplan för.