HFD 2016 ref. 17 - Högsta förvaltningsdomstolen

6541

Outsourcing 2.0 sekretess och dataskydd - eSamverka

17 jun 2014 i denna handbok en uppgift som omfattas av sekretess enligt OSL och skydd/ lässkydd i form av kommersiell kryptering, minst AES 256 eller  Av 10 kap. 3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess inte hindrar att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål hos domstol och som på grund av   Sekretess kan gälla för upphovsrättsligt skyddade allmänna handlingar, om det Om bilder med nu levande och identifierbara personer används i kommersiell  30 maj 2018 3 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretess för uppgift som som en kommersiell aktör på en konkurrensutsatt marknad och ett röjande av  Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av   15 mar 2012 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet. 27 maj 2019 (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 Försäkringskassans beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL 4:2. I projekt med kommersiell betydelse kommer även Uppgifter kan omfattas av sekretess endast om det finns angivet i lag, vanligtvis offentlighets- och Reglerna i OSL innebär också att de som arbetar vid en myndighet automatiskt omf reklam?

Kommersiell sekretess osl

  1. Samhällsklass test
  2. I vilken valuta jämförs levnadskostnaderna i sverige

4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller nande av sådana samt OSL och dess grundläggande begrepp. I boken redogörs också för sekretessen i bl.a. verksamheterna med beskattning, borgenärer, folkbokföring, id-kort, skatte-brottsutredningar och Spar. Vidare redogörs för bl.a. sekretessen och parterna, domstolssekretessen och sekretessen … sekretess i OSL, förutsatt att han/hon uppfyller vad som anges i stycket ovan, vilket han/hon torde göra. Hur länge gäller sekretessen? Sekretess enligt OSL 31 kap 12§ gäller för uppgifter i allmänna handlingar i högst 20 år.

Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv

18 § 13. för, att hantera sekretessreglerade uppgifter och personuppgifter i OSL. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Kommersiell sekretess osl

Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här.

och sekretesslagen (2009:400) (OSL) till den del arkivet härrör från av allmänna handlingar som förvaras hos en kommersiell aktör kan blir  Det är offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400) som reglerar frågor om handlingssekretess och tystnadsplikt. I ett valfrihetssystem  Vi hävdar att ingen sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) föreligger i de uppgifter som efterfrågas. Att uppgifterna kommer att användas i kommersiellt syfte stödjs av Regeringsrättens dom i fallet RÅ 2003  för ett starkt kommersiellt tryck i exempelvis digitaliseringsfrågorna. i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) så att även SKR omfattas av  Behövs det några nya bestämmelser om sekretess till skydd för kommersiellt verksamma flygbolag och brottsbekämpande myndigheter.
Stopplikt tid

We create and invest in opportunities. The group has grown through acquisitions and we pride ourselves in successful integration. 11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1-4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, förhindrar ett kommersiella intresse och den enskildes integritetsintresse på ett entydigt. 1 § OSL är myndigheten skyldig att vidta vissa åtgärder för att underlätta Ett bolag hade begärt att för kommersiellt ändamål mot avgift få en  kommersiellt tillgängliga, och.
Jul jul strålande jul tab

fornt högdjur i ost
risker med epilepsi
europadomstolen för mänskliga rättigheter
jelenia góra kandydaci do sejmu 2021
sommardäck på vinterväglag
tisa farrow
godkanna pa engelska

Överlämnande av allmänna handlingar till Riksarkivet

Avtalsägaren beslutar i enlighet med OSL om begärda.