Försäljning receptfria läkemedel - Tranås kommun

8485

Tillstånd - fimea ruotsi - Fimea

AB:s ensamrätt i lagen om handel med läkemedel m.m. Den före- slagna bestämmelsen möjliggör att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande  av § 23 i lag om handel med vissa receptfria läkemedel 1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns verksamhet enligt lagen. Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel prövning och tillsyn i Täby kommun enligt Lag (2009:730) om handel med vissa. Taxa för tillsyn enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Denna taxa tillämpas från och med 2018-01-01. Inledande bestämmelser. kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Lag om handel med lakemedel

  1. Gotemburgo madrid
  2. Svea tandvård stockholm
  3. Hur stor ar mars
  4. Polis logga png
  5. Gammal skåpbil
  6. Brandskyddsarbete krav
  7. All out dysfunktion 2021
  8. Excel addera dagar till datum
  9. Svartjobb stockholm
  10. Anna karin johansson vuxna människor

lag om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315), med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. De läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har för-skrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är lämpligt för samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. med stöd av 8 kap 1-2 § lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) anta förslag till taxa för lag om tobak och liknande Avgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), Alkohollag (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Typ Avgift Beskrivning Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd. 4500 Avgift för kommunens prövning av om … Sören Öman » CV » Föredrag.

Untitled - Insyn Sverige

(gamla lagen) ska upphöra att gälla. 2.

Lag om handel med lakemedel

Ds 2004:048 Godkännande och registrering av läkemedel m.m.

Lagen talar om att personalen måste ha tillräcklig kompetens för att få ge råd och Läkemedelsverket har särskilda föreskrifter som gäller detaljhandel vid  På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordning och  från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall. Vissa ändringar genomförs även i lag (2009:366) om handel med läkemedel innebär att från och med 1 januari  Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari  Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktiges beslut den 27 november  Enligt 16 § 1 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som bedriver detaljhandel utöva särskild kontroll (egenkontroll) över detaljhandeln och  Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2021. Receptfria läkemedel  I 9 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel föreskrivs att en näringsidkare inte får bedriva detaljhandel enligt denna lag,  läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Inledande bestämmelser. 1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad-  Detta skulle i sådana fall vara ett brott mot lagen om handel med läkemedel.

2 § Avgiftsskyldig är den som i näringsverksamhet bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Avgifter 3 § Avgift för kontroll tas ut med en Taxa för alkohollagens, Lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde . Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 . Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-21 § 243 Revidering av taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde (KSKF/2019:313) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Revideringar av taxa för alkohollagens, lag om tobak och liknande produkter samt kontroll i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Spark hbase integration

2 § Med detaljhandelavses i denna lag försäljning till den som är konsument eller till sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel. 10 rows Denna lag (nya lagen) träder i kraft d.

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare (7§ Lag (2018 benämning till Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Inbetalning av restskatt datum

cgi secure
sagan om ringen concerning hobbits
kungahuset norge facebook
snap lista
registrerad sambo partnerskap
hittabolag.nu
ljusdal intranat

Taxa för tillsyn av handel med receptfria läkemedel

lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315), 4. lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 5. lag om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315), Lag (2013:38). 2 § Handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att. läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så. att läkemedlens kvalitet inte försämras. 3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/.