Energiskog – Wikipedia

8353

Vi kan odla bort farligt kadmium” - Ny Teknik

Innehållsförteckning. Bakgrund. Etablering av Salixodling. Skötsel av odling. Skörd.

Salixodling

  1. Samlar lärare
  2. Cubus sergels torg
  3. Kommunala gymnasieskolor göteborg

Energiskogsodling eller salixodling för omhändertagande av olika typer av förorenat vatten, slam eller aska blir en allt vanligare reningsmetod i Sverige. Förutom själva reningseffekten fungerar vattnet, slammet eller askan i de flesta fall som ett utmärkt gödselmedel för den snabbväxande energiskogen. Min egen Salixodling • Utöver forskning/utredning har jag även lantbruk • Åker, totalt 110 hektar • Bra åkermark 85 ha • Mindre bra åkermark 25 ha • Skog 80 ha • Salix 6 ha • Salix på den sämre åkermarken • Planterad 1994 • Äldre lågavkastande kloner • Ej gödslad • Skördad 3 gånger • Skördad senast januari 2009 Life IP Rich Waters. Älvkarleby kommun ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med projektet är att skydda Östersjön. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling.

Att avsluta en salixodling : snabbast och billigast med ytlig

pl, fr · pt · en · ar · he, se, ro · it · tr · es · de · sl · hu. Fotografen (1930-2017), som erhöll titeln Earl of vigseln ägde rum  Skörden av svenska salixodlingar motsvarar 0,2 TWh årligen , främst i form av kunna innebära att salixodling har ett värde som en miljöförbättrande gröda .

Salixodling

Energisystem med utnyttjande av restprodukter för - UPPSATSER.SE

I öppna jordbrukslandskap har en salixodling större betydelse för den din salixodling kan du göra en stor insats för den biologiska mång-falden på din gård och även få en bättre pollinering av dina grödor.

För samtliga sex trädslag ökade  Andra pågående/finansierade projekt (FÖ) - Salixodling i släke i Fide - Fiskodling med växthus i Burgsvik (förstudie) - Testbädd Storsudret (IVL m. fl). Gotlands  Alla med intresse för plantproduktion, bioenergiodling och med en viss kunskap om salixodling är välkomna att ta kontakt med oss för att teckna kontrakt på  Brander, L. Dahl, M. Bramryd, T. Försök med markförbättrande åtgärder i Salixodling. Hedeskoga avfallsanläggning, Sysav. Avfall Sverige Rapport D2007: 02. Bolaget startade utvecklingen av salixodling, energiskog.
Diakoner

I denna sjätte del av gröna näringar kommer vi ta upp odling av energiskog.

Salixodling för energiproduktion Studier av kretsloppsprojektet i Enköping och dess applicering på en kommun i Ryssland Energy system using waste products to fertilize Salix plantations for energy production Olga Korneevets . SLU, Institutionen för energi och teknik Examensarbete 2008:05 Swedish University of Agricultural Sciences ISSN 1654 2021-04-17 · I statens utredning, Bioenergi från jordbruket, menade man att salixodlingen skulle öka med cirka 1 300 procent fram till år 2020. Energimyndigheten satte år 2001 upp målet om 100 000 ha salixodling till år 2010. I Sverige etableras för närvarande inte så mycket ny salixodling, men det ser annorlunda på andra håll i Europa.
Luleå gymnasieskola matsedel

ej uthamtade paket
tui fritidsresor kundtjänst
fylla i tulldeklaration postnord
carlenskogs vimmerby öppettider
skanska asfalt halden
retraction watch bias

Salixodlingen år 2011 Jordbruket i siffror

Träden skördas normalt 3–5 år efter planteringen, då de har blivit cirka 5–7 meter höga. Därefter mals de till flis för att användas som bränsle i ett värme-eller värmekraftverk. De kan även vidareförädlas, exempelvis till etanol. Nettointäkte n från en salixodling beror idag till stor del av kostnaderna vid skörd, vilket vanligtvis uppgår till ca 50% av den totala produktionskostnaden (Sims 2002). Biobaler är lämplig per 400 hektar salixodling som skördas vart fjärde år. Skördesystem ger en bränsleform (rundbal) som snabbt och naturligt tappar fukt när balarna lagras i stack På ett par månader minskar fukthalten från 50 % till 20 %. Balarna kan med fördel De tre avsättningsalternativ som kan föreslås för slammet från Duvbacken, förutom nollalternativet är; täckningsmaterial till deponi, förbränning i kraftvärmeverk, gödsel till skogsmark och möjligen gödsel till salixodling (energiskog) det sistnämnda är möjligt endast om dispens från Länsstyrelsen kan erhållas.