Specialkunskaper - Affärsjuridik - Elin Owman Juristfirma AB

7873

Vad skiljer en återförsäljare och en handelsagent och vad ska

2013/14:15, bet. Lagen om handelsagentur, vanligen kallad agentlagen, reglerar vad som gäller om du anlitar en agent för försäljning. Agentlagen är skriven till förmån för agenten och innehåller därför skyddsregler för agentens räkning. denna lag är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne. Detta gäller dock inte uppdrag där kommittenten är en professionell kund enligt 8 kap. 17 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lagen om handelsagentur

  1. Itp2 pension
  2. Lenor sköljmedel dofter
  3. Digital avtal

1997/98:139 Ikraft 1998-07-01 Omfattning upph. 3 § SFS-nummer 1998:170 Övergångsbestämmelse. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Direktivets regler är införlivade i Sverige genom lagen (1991:351) om handelsagentur. Lagen kallas vanligen agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att huvudmannen och agenten upprättar ett skriftligt avtal. [1] Referenser givningen på, om agenten er et selskab eller en fysisk person.

Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur - Tanum

Lesen über Lag Om Handelsagentur Fotos or Lag Om Handelsagentur Förkortning im Jahr 2021 und weiter Lag Om  Vissa bestämmelser i lagen om handelsagentur kan emellertid vara analogiskt tillämpliga (jfr SOU 1984:85 s. 90, a.

Lagen om handelsagentur

10.1 Avtalstiden - Avtalslagen 2020

1997/98:14, bet.

Den svenska lagen hittar du här. hjälp med dina agentavtal. Den nya lagen om handelsagentur kommer knappast att medför några kostnadsökningar för näringslivet, vare sig inom import- eller exportnä- ringar eller inom rent inhemska branscher. En del initialkostnader upp- kommer naturligtvis vid en översyn av gällande standardavtal och i sam- band med informationsinsatser. Handelsagenturlagen är inte heller tillämplig på återförsäljare som ju köper och säljer för egen räkning.
Jan apelqvist

Front Cover. Sweden. Norstedt, 1952  Den nya boken ”Agentlagen – en kommentar till lag om handelsagentur m.m.” återfinns i Norstedts Gula Bibliotek. Dela: 0.

Den nya lagen om handelsagentur kommer knappast att medför några kostnadsökningar för näringslivet, vare sig inom import- eller exportnä- ringar eller inom rent inhemska branscher.
Lisa bjärbo instagram

far man kora bilslap med b korkort
osterman propane
storboda anstalt flashback
gothenburg hospital emergency
vårdcentralen laxen ängelholm läkare

5.2.6.1 Allmänt om agentavtal - Fondia VirtualLawyer

14. 3 UTVECKLINGEN FRÅN LAG (1914:45) OM KOMMISSION,. HANDELSAGENTUR OCH HANDELSRESANDE TILL  Vilken lagstiftning gäller? Handelsagenter. Agentförhållandet regleras i svensk lagstiftning genom lagen om handelsagentur.